רשת אמי״ת

ארגון מתנדבות למען ישראל ותורה, רשת חינוך ציונית ממלכתית דתית מהמובילות בישראל-רשת מחדשת ופורצת דרך בעולם החינוך. לאחרונה גיבשה הרשת, בשיתוף מנהלים, מורים, אנשי מטה, תלמידים והורים מצפן ערכי חינוכי, אשר מכוון ומתווה את דרכה של הרשת. בבסיס המצפן ארבעה ערכי ליבה: תורת חיים, כלל ישראל, קהילות חינוכיות לומדות, מצוינות ומיצוינות.