קהילות חינוכיות לומדות
תורת חיים
מצוינות ומיצוינות
כלל ישראל

רשת אמי״ת

ארגון מתנדבות למען ישראל ותורה, רשת חינוך ציונית ממלכתית דתית מהמובילות בישראל-רשת מחדשת ופורצת דרך בעולם החינוך. לאחרונה גיבשה הרשת, בשיתוף מנהלים, מורים, אנשי מטה, תלמידים והורים מצפן ערכי חינוכי אשר יכוון את הדרך בה תצעד הרשת בשנים הבאות. בבסיס המצפן ארבעה ערכי ליבה: תורת חיים, כלל ישראל, קהילות חינוכיות לומדות, מצוינות ומיצוינות.