במחשבה תחילה

לבחור נכון!
לקראת המעבר לכיתה ז’ ו-ט’

כפתור נגישות פתוח