קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות
קהילות חינוכיות לומדות

מיצ”ב

מיצ”ב שנה”ל תשע”ח

 

 

 

 המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני לשנת תשע"ח 

תחום דעת

מועדי מבחני

המיצ"ב החיצוני

קבוצה במיצ"ב

דרגות כיתה

אנגלית

יום רביעי, 7 במרץ 2018 כ' באדר תשע"ח

1

ה', ח'

שפת אם

(עברית)

יום שלישי, 24 באפריל 2018 ט' באייר תשע"ח

1

ח'

שפת אם

(ערבית)

יום שני, 30 באפריל 2018 ט"ו באייר תשע"ח

1

ה', ח'

מתמטיקה

יום שלישי, 8 במאי 2018 כ"ג באייר תשע"ח

1

ה', ח'

 מדע

וטכנולוגיה

 יום רביעי, 16 במאי 2018 ב' בסיון תשע"ח

 1 ח'


 
המועדים המומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימיים לכיתות ה' ו-ח' 

תחום דעת

מועד מומלץ להעברת מבחן מיצ"ב פנימי

קבוצה במיצ"ב

דרגות הכיתה

אנגלית

יום שני, 19 במרץ 2018

ג' בניסן תשע"ח

2,3

ה', ח'

מדע

וטכנולוגיה

יום רביעי, 30 במאי 2018

ט"ז בסיון תשע"ח

 

2,3

ח'

שפת אם

( עברית וערבית)

יום חמישי, 10 במאי 2018

כ"ה באייר תשע"ח

2,3

ה', ח'

מתמטיקה

יום רביעי, 23 במאי 2018

ט' בסיון תשע"ח

2,3

ה', ח'

 

 מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב תשע"ז 

 

מועד הסקרים

סוג הסקר

הכיתות

תלמידים

טבת - ניסן התשע"ז

ינואר-מרץ 2017

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' – ט'

מורים

ראיון טלפוני

מורים מבתי הספר היסודיים ומחטיבות הביניים

מנהלים

ראיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

 הסקרים ייערכו לתלמידים, למורים ולמנהלים בבתי ספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני. יצוין כי גם בחטיבות העליונות יועברו סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בקרב תלמידי כיתות י'-י"א, מורים ומנהלים.

הראיונות ייערכו למחנכי כיתות א' עד ט' ולמורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות א' עד ט'.

  

מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי לפי קבוצות בתי-הספר ושנות הלימוד

כיתות ה':

האשכול

תחום הדעת

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז

תשע"ח

1

אנגלית

חיצוני

פנימי

רשות

פנימי

רשות

חיצוני

מתמטיקה

שפת-אם

2

אנגלית

פנימי

רשות

חיצוני

פנימי

רשות

פנימי

רשות

מתמטיקה

שפת-אם

3

אנגלית

פנימי

רשות

פנימי

רשות

חיצוני

פנימי

רשות

מתמטיקה

שפת-אם

 

כיתות ח':

האשכול

תחום הדעת

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז

תשע"ח

1

מדע וטכנולוגיה

חיצוני

פנימי

רשות

פנימי

רשות

חיצוני

אנגלית

מתמטיקה

שפת-אם

2

מדע וטכנולוגיה

פנימי

רשות

חיצוני

פנימי

רשות

פנימי

רשות

אנגלית

מתמטיקה

שפת-אם

3

מדע וטכנולוגיה

פנימי

רשות

פנימי

רשות

חיצוני

פנימי

רשות

אנגלית

מתמטיקה

שפת-אם

כפתור נגישות פתוח