מיצ”ב

מיצ”ב שנה”ל תשע”ט

 

 

 

מיצ"ב תשע"ט - מועדי המבחנים
 
 
 

מבחני המיצ"ב החיצוני

המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים תשע"ט

תחום דעת

מועד מבחן המיצ"ב

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

שעת התחלת המבחן

שפת אם עברית

יום שלישי, 5 במרץ 2019, כ"ח באדר א' תשע"ט

ה', ח'

2

10:00

שפת אם ערבית

יום רביעי, 13 במרץ 2019, ו' באדר ב' תשע"ט

ה', ח'

2

10:00

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי, 26 במרץ 2019, י"ט באדר ב' תשע"ט

ח'

2

10:00

אנגלית

יום שלישי, 14 במאי 2019, ט' באייר תשע"ט

ה', ח'

2

10:00

מתמטיקה

יום שלישי, 21 במאי 2019, ט"ז באייר תשע"ט

ה', ח'

2

10:00

 

מבחני המיצ"ב הפנימי

המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים תשע"ט*

תחום דעת

מועד לתחילת ההעברה של המיצ"ב הפנימי

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

שפת אם עברית וערבית**

יום חמישי, 28 במרץ 2019,

כ"א באדר ב' תשע"ט

ה', ח'

1,3

מדע וטכנולוגיה

יום שני, 8 באפריל 2019,

ג' בניסן תשע"ט

ח'

1,3

אנגלית

יום רביעי, 29 במאי 2019,

    כ"ד באייר תשע"ט

ה', ח'

1,3

מתמטיקה

(בתי"ס דוברי ערבית)

יום ראשון, 2 ביוני 2019,

כ"ח באייר תשע"ט

ה', ח'

1,3

מתמטיקה

(בתי"ס דוברי עברית)

יום שני, 3 ביוני 2019

כ"ט באייר תשע"ט

ה', ח'

1,3

 

 * בטבלה מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי בשנה"ל תשע"ט. בית הספר יוכל לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה. נא לא לקיים את המבחנים הפנימיים לפני המועדים המצויניםבטבלה, כדי למנוע את חשיפתם.

** החל משנת הלימודים תשע"ז נשלח לבתי הספר מבדק בשפת-אם לכיתות ב' בעברית ובערבית במקום המיצ"ב הפנימי.

 

 

כפתור נגישות פתוח