לשנה טובה תכתבו ותחתמו
שנת לימודים פוריה
שנת שלום וביטחון

  לבחור נכון תשע”ז

לקראת המעבר לחטיבת הביניים