מהנעשה ברשת

 

חמ”ד של ביקור באמי”ת שדי חמד


הרב דר' אברהם ליפשיץ וצמרת החמ"ד ביקרו השבוע בבית הספר אמי"ת "שדי חמד" והתרשמו מקרוב משיטת מעגלי הלמידה הפועלת בבית הספר ומהאקלים החברתי הייחודי.

ביום ראשון השבוע ביקר  הרב דר' אברהם ליפשיץ, בליווי המחמ"דים, מפקחי החמ"ד, בבית החינוך. את הביקור כיבדו בנוכחותם גב' מיטל לבן סגנית מנהל מחלקת חינוך, מפקחת בית הספר הגב' ורד ליבי ומפקחים נוספים מכל הארץ.

הביקור, בו הוצגו מעגלי למידה בסימן 70 שנות מדינת ישראל, נפתח בקבלת פנים ססגונית ומרגשת לאורך מסדרון בית הספר ובמחרוזת שירי ארץ ישראל שניגנו תלמידי תזמורת כלי הנשיפה של בית הספר. האורחים הרבים חלפו על פני תוצרי למידה והתרשמו מהנעשה בכתות.

מנהלת בית הספר, הגב' יסכה בן סימון, סקרה בקצרה את התהליכים הפדגוגיים המשמעותיים המתרחשים בבית הספר הנותנים מענה נכון ומדויק לכל תלמיד: "אנו שואפים להעניק לתלמידים שבאים בשערי בית ספרנו חינוך מיטבי לערכי תורה, יראת שמיים ודרך ארץ, לזהות יהודית יצוקה וחזקה, למעורבות חברתית בחיי הקהילה, למצוינות במקצועות החול ולחדשנות ויזמות. תפילתנו היא כי תלמידינו יתחנכו על ערכי ישראל סבא ויגדלו להיות יהודים יראי שמים, יפיצו טוב בכל מקום שיגיעו אליו ויצטיינו בכל אשר יעשו".

בביקור הוצג ה'אני מאמין' הבית ספרי: להלביש את הערכים העתיקים של תורת ישראל והמסורת היהודית בלבוש חדשני המותאם לאתגרי המאה ה-21. המבקרים התרשמו משלושה מיזמים הפועלים בבית הספר המשפרים את הלמידה ותורמים רבות לפיתוח  אקלים מיטבי.

במיזם 'מורים מובילים' המורים מפתחים שיטות פדגוגיות ומעצימים את התלמידים ואת הצוות החינוכי.  בבית הספר פועל צוות מו"פ- מחקר ופיתוח – אשר בליווי מלתי"ת (מלווה לשינוי תרבותי) יוצריםמרחב חדשני המותאם ללמידה במאה ה-21 . ובתכנית מעברים במסגרת מנהיגות צעירה משתתפים התלמידים בפרוייקט "נתיב האור" בנושא הבטיחות בחשמל.

 פסגת הביקור הייתה המפגש הבלתי אמצעי של צמרת החמ"ד עם התלמידים והמורים. האורחים התעניינו בתהליכים הייחודיים המתאפשרים במעגלי הלמידה המתקיימים בבית הספר ,והבינו את הערך המוסף של למידה כזו הבא לידי ביטוי במעורבות התלמידים בתהליכי הלמידה ובתוצריה.

המפגש הסתיים בדברי ברכה מרגשים של מנהל החמ"ד ובברכת המשך הצלחה וצמיחה לנעשה בבית הספר.

כפתור נגישות פתוח