מיצוי ומצוינות לימודית

משולחנו של המנכ”ל

“חנוך לנער על פי דרכו ” אמר החכם מכל אדם. לכולם ברור כי למידה של נער בשנת 2016 לא יכולה להיות דומה לזו של נער בשנת 1996. הטכנולוגיה השתנתה, והעולם משתנה. תהליכי הלמידה הנהוגים כיום בבתי הספר אינם תואמים את המציאות המשתנה.


ד"ר  אמנון אלדר 

רבים עוסקים בשאלת בית החינוך העתידי, רבים מציעים דרכים חדשות לבית הספר במאה ה-21, אך כולם הם בבחינת טיפול בסימפטום הנראה לעין. עדיין לא ניתנה תשובה מקיפה ומעמיקה לבית החינוך החדש הראוי לקום במאה ה-21. התפיסה החדשה מדברת על שינוי תרבותי כולל בבית הספר. שינוי שייגע בכל מרכיבי בית הספר ויחולל שינוי בתפיסת ההוראה והלמידה בו, במטרה להצמיח תלמיד ערכי, מוסרי ובעל מיומנויות מתאימות, המוכן לחיים המחכים לו כבוגר.

בית הספר העתידי מדבר על שפה חדשה, על למידה אחרת – על תרבות חינוכית חדשה, כשבמרכזה העצמה והצמחת מורים לומדים, מפתחים ויוזמים, המביאים לידי ביטוי את הידע ואת הניסיון שלהם בהוראה. כמו גם שינוי תפיסת זהותו המקצועית של המורה ממעביר ידע למנחה למידה הפיכתו למנהיג ומומחה פדגוגי המעורר השראה.

בית הספר העתידי לא יעמוד כמערך בפני עצמו, אלא יתפקד כרשת של קהילות. רשת שבה הציר המרכזי בהובלת השינוי התרבותי הוא: למידת עמיתים ופיתוח שיח בין קהילות חינוכיות לומדות שונות הן. זו רשת קהילות משפיעה ומושפעת, הנותנת ומקבלת באמצעות שיתופי פעולה ומעגלי למידה באשכולות מגוונים.

אנו מאמינים שכדי שמורה יוכל להעביר את תלמידיו תהליכי העצמה משמעותיים ולהכינם לאתגרי התקופה, הוא עצמו חייב לעבור תהליכים אלה. וכדי שבית הספר העתידי יתפקד כקהילה חינוכית לומדת, וכרשת של קהילות לומדות חייבים מנהיגיו לעבור תהליך התנסותי דומה.

לצורך כך הקימה רשת אמי"ת את מיזם הגוגיה - להשראה לשיתוף ללמידה, המהווה הדמיה ומודלינג ליסודות ההכרחיים לבית הספר העתידי.

במרכז המיזם - מתן אפשרות למורים לחלום ולממש את חלומם, במטרה להעצים את המורים ממעבירי ידע למחוללי למידה. מטרת המיזם היא יצירת שינוי תרבותי הנוגע בתפיסת התפקוד של המורה אשר יבוא לידי ביטוי גם בששת מרכיבי בית החינוך - אקלים, זהות, ארגון, הערכה, מסגרת הוראה ותכניות לימודים. כל זאת כדי לחולל תפיסת למידה ותהליכי למידה חדשים בבית החינוך.

כדי לחולל את השינוי התרבותי בבית הספר יש צורך כי כל המעורבים בחינוך - התלמיד, המורה, מנהל וצוות ניהול, ההורים, הרשות המקומית והסביבה הקהילתית של בית הספר – יעסקו בלמידה משמעותית ויהפכו לקהילות חינוכיות לומדות שבהן מתקיימת למידת עמיתים, חיבור של ידע בין אנשים שונים וקהילות שונות והפיכת הקהילות הבודדות לרשת קהילות. זאת מתוך אמונה כי רק שינוי המתרחש ברשת קהילות ולא בקהילה בודדת יוכל להחזיק מעמד במציאות המשתנה חדשות לבקרים.

אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך התחדשות מרתק בכל בתי החינוך וגם במטה הרשת.

מאז היווסדה של אמי"ת לפני 90 שנה רואה הרשת את עצמה בכל תקופה, מחדשת, פורצת דרך ומובילה תהליכים חינוכיים, ערכיים ופדגוגיים במטרה לחזק את החברה הישראלית. הרשת פועלת מתוך אחריות ומחויבות לכלל ישראל ומתוך רצון לחיבורים אמיתיים בחברה הישראלית. ברשת אמי"ת  למעלה ממאה ועשרה בתי חינוך הפרוסים באסטרטגיית פריסה של שבעים אחוז תלמידים בפריפריה ושלושים אחוז במרכז, ובהם מתחנכים מעל 30,000 תלמידים דתיים, מסורתיים וחילוניים, ותיקים ועולים מכל רחבי הארץ.

אני מאמין כי לאור תהליכי ההתחדשות הרבים שאנו חווים בכל תחומי החיים וההתפתחות הטכנולוגית המואצת - הגיע העת, לחולל שינוי תרבותי הוליסטי בכל בתי-הספר, ולהתאימם לאתגרי המחר עבור בוגרי המחר.

מאמרים נוספים:
חוזרים לבית הספר-תלמדו אותם לחלום

בחינות הבגרות - ההערכה של האתמול

כפתור נגישות פתוח