תלמידים, הורים ומורים יקרים
ברוכים הבאים בשם ה'!
רשת אמי"ת שמחה לקבל את פניכם בפתחה של שנת לימודים חדשה. כולנו נערכנו במשך הקיץ במטרה לאפשר לכם להשקיע את המיטב בלימוד חוויתי ומשמעותי.
התחלת שנת לימודים מרגשת תמיד ומלאת ציפיות. כולנו מייחלים לקבל את ההחלטות הטובות והנכונות ולממשן במהלך השנה.
בפרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה פרשת "ראה", מקבל עם ישראל את אפשרות ההחלטה לבחור בין הברכה והקללה: 
 
"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה:
 את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלהיכם אשר אנכי מצווה אתכם היום...(דברים יא', כו-כז)
 
לדעתו של הרש"ר הירש "הברכה" כוונתה למצב של "התפתחות ללא מעצור ושל שגשוג מתקדם", ואילו "הקללה" היא היפוכה של הברכה, כלומר עצירה ונסיגה.
היום אנו מקבלי ההחלטה: בידינו להחליט שזו תהיה שנת התחדשות ושגשוג. 
 
רשת אמי"ת שהיא רשת חינוך ציונית-דתית, מקפידה לבחור וללכת בדרך "הברכה" - בדרך ההתחדשות המתמדת. הרשת מחנכת את תלמידיה למחויבות דתית מתוך בחירה, ולשורשיות יהודית. כל זאת מתוך חתירה מתמדת למצוינות בכל תחומי הידע, שיפור מתמיד ברמת ההוראה וההישגים והתאמתה לסביבה המשתנה.
השנה תחל, אי"ה, לפעול בהדרגה רפורמת "עוז לתמורה" במערכת החינוך.
אני מאמין, שזו אכן בשורה טובה למערכת. ייחודה בכך שהיא אמורה לתרום לשיפור הישגי התלמידים, לשיפור האקלים בבית הספר ולשיפור מעמדו של המורה.
בנוסף, נרחיב השנה ברשת אמי"ת את פעילותנו בקידום נושא "תעודת בגרות חברתית".
אנו מאמינים כי לבוגרי אמי"ת תפקיד עצום בעיצוב המרחב החברתי-ערכי במדינת ישראל.
לכן, אנו מעודדים מסלול מצוינות חברתית לקראת תעודת בגרות חברתית, מסלול שבו יימדדו הישגי בוגרי אמי"ת על פי הישגיהם החברתיים-ערכיים בתרומה לחברה, לצד ההישגים בתחומי הדעת.
אנחנו ברשת אמי"ת מחויבים, כבעבר, להמשיך ולהצעיד את כל תלמידינו לקראת מצוינות בהישגים חינוכיים, ערכיים ולימודיים גבוהים ברוח מסורת עמנו לדורותיו.
 
לקראת השנה החדשה אני מאחל לכם, בשמי ובשם הנהלת הרשת, שנה טובה ומבורכת
"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה", תהא זו שנת עשייה ברוכה.
בברכה
ד"ר אמנון אלדר
מנכ"ל רשת אמי"ת
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT