ישיבת אמי”ת

בלבב שלם ירוחם

המחאות


לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

ישיבת אמי”ת בלבב שלם ירוחם

ת.ד 90   ירוחם   

Send checks payable to:  AMIT Women

Address:Yeshivat  Amit  Belevav Shalem Yerucham
P.O.B 90 Yerucham ISRAEL

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות