מדרשת אמי”ת באר ירוחם ואשדוד

המחאותלפקודת "נשי אמי"ת (ע.ר)"

מדרשת אמי"ת באר 
רחוב ההסתדרות 1, ת"ד 335
ירוחם 80500

Send checks payable to:  AMIT Women

:Address

Midreshet Amit Beer

Hahistadrut 1 Yerucham

P.O.P 335

Yerucham 80500

ISRAEL

Accessibility