בחירה בלמידה

“אנו מחויבים לבחון מחדש את מבנה ביה”ס ומטרותיו. האדרת הבחירה והדמוקרטיזציה של המערכת, היינו בחירה תוך לקיחת אחריות, העצמת ההקשבה ההדדית, שותפות אמיתית של התלמיד בעיצובה של המערכת [...]

תורת חיים

קהילה חינוכית לומדת מהזרם הממלכתי המונח תורת חיים, או דרך חיים, משמש אותנו במובן רחב הכולל התייחסות לזהות ערכית אישית וקהילתית. הוא מאפשר לחברי כל קהילה לעסוק באופן מעמיק ומשמעותי בעיצוב אישיותם [...]

כפתור נגישות פתוח