מצפן אמי”ת

תפיסת הגוגיה פותחה ברשת אמי”ת ופועלת בבתי החינוך של הרשת החל משנת תשע”ב (2012). מסמך מצפן אמי”ת מסכם את עקרונות התפיסה ומשמש כלי להתוויית הדרך ולניווט בה אל עבר היעד שהרשת הציבה [...]

מיזם הגוגיה

תהליכי הלמידה הנהוגים כיום בבתי הספר אינם תואמים את המציאות המשתנה במאה ה-21. מיזם הגוגיה חותר ליצור שינוי תרבותי הוליסטי באמצעות בניית קהילות חינוכיות לומדות אשר תשפענה ערכית, חינוכית ופדגוגית [...]

אדריכלות פדגוגית

בתהליך ההתחדשות החינוכית יש מקום חשוב לארגון הסביבה. יש לתת את הדעת על עיצוב מחדש של המרחב הפיזי הבית-ספרי כך שיבטא את התרבות הארגונית ואת תפיסת הלמידה החדשה בבית החינוך ובקהילה החינוכית הלומדת. [...]

כפתור נגישות פתוח