בס"ד אייר תשע"ח

שלום רב מורי פיזיקה וסגנים מינהליים יקרים,

 

הועלה קול קורא להצטיידות מעבדות פיזיקה. נא להכנס לקישור ולפעול ע"פ ההנחיות.

לטופס ההזמנה

נא לפעול בהקדם בבקשה,

כל טוב,

ד"ר רחלה תורג'מן

מנחה לפיזיקה

נייד: 052-6070763

---