דף עבודה לתלמיד

 In ג ע"ב – איסור סתירת בית כנסת

לחץ להורדת קובץ WORD של דף עבודה לתלמיד -העמדה – סתירת בית כנסת

דף ג: “אמר רב חסדא לא לסתור”…”עקר טורי ולא הדר ביה” (שורה חמישית רחבה)

מבוא

אגב הדיון בבנין כותל, ובשאלה (המופיעה במשנה) מה עושים אם נפל, עוברת הגמרא לדון בהלכות בנין בית כנסת וסתירתו. הגמרא תוסיף לדון בעצתו של בבא בן בוטא להורדוס, להרוס את בית המקדש ולבנותו באופן מפואר יותר. יש לעבוד בצמוד למילון, לתרגם את המילים ,לפסק נכון וללמוד את פירוש רש”י, על מנת להבין את הסוגיה.
 

מונחים

מאי בינהו?- איכא בינהו..  – מה בינהם?, יש בינהם..    לאחר שהגמרא מביאה שתי תשובות לשאלה, היא מנסה לראות האם יש השלכות הלכתיות שונות לכל תשובה. כלומר, האם ההלכה תהיה שונה, במקרה מסוים, לפי כל תשובה (מאי בינהו?”). המילים “איכא בינהו” מצינות, את הפתיחה להסבר השוני ההלכתי בין שתי התשובות.

כי הא דרב אשי..    -כמו זה שרב אשי… המילים “כי הא”, מצינות פתיחה לדוגמא מהחיים, להלכה שזה עתה נאמרה.

מושגים

פשיעותא     פשיעה. (חשש  שמא בני העיר יפשעו ולא יבנו בית כנסת אחר במקום זה שנסתר.)

צלויי-   תפילה. (חשש שמא לא תתקיים תפילה, כל זמן שבית הכנסת בשיפוצים.)

פדיון שבויים– אחת מהמצוות החשובות ביותר בתוך הקהילה היהודית היא פדיון יהודים אשר בשבי, ויכולים להשתחרר תמורת כסף. זוהי ההוצאה הכספית הנעלה ביותר, והיא עומדת בראש סדרי העדיפויות של הקהילה. בשביל מצווה זו מותר אף למכור ספר תורה, ובודאי שמותר להשתמש בכספים המיועדים לבניית בית כנסת.

מלכותא   -מלכות (שלטון המלוכה). הגמרא דנה בטיבו של שלטון המלוכה ובתוקף של החלטותיו.
 

שאלות

  1. מהם הטעמים השונים לאיסור סתירת בית כנסת ומהי הנפקא מינה (ההשלכות ההלכתיות השונות העולות מכל אחת) ביניהם? באיזה מקרה חריג ניתן להרוס בי”כ על מנת לבנותו?

 

  1. עד איזה שלב יש לחשוש, שיתנו את הוצאות בית הכנסת לפדיון שבויים?

 

  1. מהם שני הנימוקים אשר הצדיקו את עצת בבא בן בוטא, להרוס את המקדש על מנת לבנותו?

 

שאלות עיון:

מרימר ומר זוטרא אשר הרסו את בית הכנסת של החורף בזמן הקיץ, הלכו לפי החשש “משום פשיעותא”, או “משום צלויי”? נמק?

בגמרא נכתב שרב אשי הכניס את מיטתו לבית הכנסת. ממתי מותר לשון בבית הכנסת? עיין תוס’ ד”ה “ועייליה לפורייה להתם”.

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות