סדנה בנושא חזקות לגבי טבע האדם

 In ה ע"ב - מיגו

רקע

הנושא שלמדנו הוא חזקה אין אדם פורע תוך זמנו.
למדנו שבית הדין מכריע מצבי ספק בהם אין עדים שמספרים מה היה, באמצעות הנחות יסוד מוקדמות אודות טבע האדם. במקרה של הלואה שיש לה זמן פרעון, בית דין מניח שטבע האדם הוא לא לפרוע את החוב בטרם הגיע מועד הפרעון. לכן לא נאמין לאדם שפרע את החוב בתוך זמן ההלוואה, אלא א”כ יביא הוכחה.

משימת כתיבה אישית

1.התבוננו בהווי הישיבה וכתבו עשר הנחות יסוד אודות טבעם של התלמידים בהתנהגותם בישיבה.

אסיף כללי

2.כתבו על הלוח את כל הההנחות.
3.דרגו אותם לחיוביים ושליליים
4.בחרו שניים שליליים.
5.הציעו לכיתה לעבוד באופן אישי או קבוצתי על טבע אחד שהוזכר. הציעו כיוונים פרקטיים.
6. קבעו סדר שבועי לעבודה: מה הרף הנדרש, מתי נפגשים, מי אחראים ועוד.

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות