דף הנחיה

 In ה ע"א - אין אדם פורע תוך זמנו

לחץ להורדת דף הנחיה (העמדה) – חזקה אין אדם פורע (ה עמוד א)

הסוגיה עוסקת בהלכה אחת מהמשנה – בחזקת שנתן/ בחזקת שלא נתן.
נפתח במשנה ונעבור לגמרא

פשט משנה

למדו את המשנה וחלקו אותה למקרים ולהלכות. דונו בהלכות המנוסחות במילים ‘בחזקת שנתן /שלא נתן’. במה דיון זה שונה מההלכות האחרות בשמנה? מדוע יש חזקה שנתן או שלא נתן? פרשו את המילה חזקה

לימוד ג.מ.ר.א

למדו את הסוגיה עד עד ה, עמוד ב איבעיא להו ענו לשאלות הגמרא
ג ( =גג)  – תנו כותרת לסוגיה.
מ– מה הן המסקנות ההלכתיות בסוגיה?
ר – כתבו את רצף הגמרא לפי שלבים. וכתבו מה תפקיד כל שלב.
א – מי הם האישים בסוגיה. למדו פרט מידע על כל אחד מהם.

שאלות קצרות

כתבו שלוש מילים חדשותב בארמית.
כתבו מונח למדני שמופיע בסוגיה

שאלות תוכן קצרות

מה פירושה של המילה חזקה? מה המשמעות שלה?
מהי מחלוקת האמוראים? מה ההיגיון של כל אחד מהצדדים?
מהי מחלוקת ריש לקיש ואביי ורבא. נסחו אותה כפי שהגמרא ניסחה בסופה של הסוגיה.

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות