יחידת לימוד מוכנה

 In ה ע"א - אין אדם פורע תוך זמנו

לחץ להורדת קובץ WORD של יחידת לימוד זו – העמקה – אין אדם פורע תוך זמנו -(ה עמוד א)

בסוגיה אנו נחשפים למושג חזקה. משמעות המושג היא: הנחה של בית הדין אודות טבע האדם המסייעת להכריע בנסיבות של חוסר ידיעת העובדות.
1.מצאו (ברשת, באנציקלופדיה תלמודית) חזקות נוספות.
2. האם יש למונח חזקה משמעויות נוספות? כתבו.

העמקה בדעת ריש לקיש (שנפסקה להלכה)

הגמרא מעמתת את עמדת ריש לקיש עם המשנה שקובעת שחזקה שאדם שילם את חובו לבניית הכותל, ועונה ‘כל שפא ושפא זמניה’.

3. הסבירו בלשונכם מהי תשובת הגמרא, ומדוע לא קשה לריש לקיש.

3.א. עיינו בדברי רש”י  ה עמוד א ד”ה עד שיביא. מה עומד בבסיס הודאות שלנו שהאדם שילם?

3.ב. עיינו בדברי רבנו יונה ד”ה אלא בשם רבנו חננאל. כיצד הוא מסביר את תרוץ הגמרא? מה עומד בבסיס הוודאות שהאדם שילם?

(למורה – שני תרוצים בדברי הראשונים: רש”י מאפיין את חובת בניית כותל מזין היזק ראיה שתחום שונה של חיוב שלא קיימת בו החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. חוב זה חל כל הזמן ואינו חוב שיש בו זמן. רבנו יונה מאפיין את אופן בניית הכותל שנעשדה בשלבים כגורם לודאות התשלום. מאחר ובכל שורה הבונה פונה לשכנו לבקש כסף, ודאי הוא לנו שכאשר הכותל עומד ודאי שילם את כל חובו.

נפ”מ האם יכול לומר שפרע בתוך זמן הבניה את כל דמי הכותל).

4. מקרי מבחן נוספים:

הגמרא הציגה את עמדת ריש לקיש במקרה שבו נקבע בין הצדדים שההלוואה תהיה לשלושים יום. במקרה זה ישנה חזקה שלא פורע קודם הזמן. מה לדעתכם יאמר ריש לקיש במקרה שבו נעשתה הלוואה ללא קביעת זמן פרעון, אך מקובל בעולם לפרוע תוך שלושים יום. האם נאמן לומר שפרע תוך הזמן?

(למורה – עיינו ברשב”א בשם הגאונים. הרגשת הכרת הטוב למלווה מביאה את הלווה לפרוע מהר ככל שניתן. טענה מוסרית גוברת על מידת הדחיינות)

קהילת ‘עץ חיים’ הזמינה מנריה שהוא סופר סתם ספר תורה. נריה שקד על הכתיבה וכתב יריעה אחר יריעה במשך שנה וחצי והגיע עד סוף ספר שמות. בשל נסיבות אישיות הוא נאלץ להפסיק את כתיבתו. עתה הוא תובע מהקהילה תשלום על עבודתו. הקהילה טוענת ששילמה בעבור עבודתו.

נריה טוען שלא קיבל דבר ובהסתמך על ריש לקיש טוען שהם נחשבים פורעים בתוך הזמן, ולא נאמנים.

מה דעתכם?

(למורה – עיינו במרדכי סי תסח וברמ”א. במלאכה המתפרדת נאמן הנתבע לומר ששילם ונחשב כל שפא זמניה)

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות