דף לימוד / שאלות חזרה

 In ג ע"ב – איסור סתירת בית כנסת

לחץ להורדת דף לימוד / שאלות חזרה על סוגיית סתירת בית כנסת – העמדה

דף ג: “אמר רב חסדא לא לסתור… דמתקין ליה שפיכי”

  1. מדוע אסור לסתור (=להרוס) בית כנסת לפני שבונים בית כנסת חדש? כתוב שתי סיבות, ומהי הנפקא מינה ביניהן?
  1. מה ההבדל בין בית הכנסת של הקיץ ובית הכנסת של החורף שבנו מרימר ומר זוטרא?
  1. רבינא שואל את רב אשי על שני מקרים בהם אולי יהיה מותר להרוס את בית הכנסת. השלם את הטבלה:
המקרה האם מותר להרוס את ביכנ”ס הקיים ומדוע?
גבו כסף לבניית ביכנ”ס חדש
אסור מכיוון שאולי יזדמן להם פדיון שבויים וימכרו את כל המוצרים שקנו כדי לפדות את השבויים.

אם כך, גם כשבנו כבר ביכנ”ס חדש נאסור להרוס את הישן! מדוע מתירים בכל זאת?

  1. “ולא אמרן אלא דלא חזי בה תיוהא” – באיזה מקרה ניתן יהיה להרוס בית כנסת קיים לפני בניית החדש?
  1. א. כתוב במילים שלך את הסיפור על רב אשי בבית הכנסת של מתא מחסיא.

ב. לשם מה הכניס רב אשי את מיטתו לבית הכנסת הישן?

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות