שאלות חזרה

 In ח עא - רבנן לא בעי נטירותא

לחץ להורדת שאלות חזרה על סוגיית רבנן לא בעי נטירותא – העמדה

  1. מה המקור לפטור לפי ריש לקיש ולפי ר’ יוחנן? הסבר את הלימוד מהפסוק של כל שיטה.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. אלו תשלומים ניתן לגבות מיתומים, ובאיזה מקרה מחזירים להם את כספם ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. אלו תשלומים ניתן לגבות גם מתלמידי חכמים, ובאיזה מקרה צריך לשמור על כבודם ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. א. מדוע כשרבי פתח את אוצרותיו בשנות הבצורת הוא לא הסכים שעמי הארצות ייהנו מאוצרותיו?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ב. מהיכן רבי הוכיח את טעמו? באר בהרחבה

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. הסבר ונמק את הדין “החמרת והגמלת …הן בסקילה וממונם פלט”.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. כיצד דין זה מהווה קושיה על המשנה שלנו ? הסבר את תשובת הגמרא לכך.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  1. כמה זמן צריך לעבור על אדם, כדי שייחשב חלק מאנשי העיר לעניינים הבאים :

תמחוי-________________ קופה- ________________ כסות-_______________

קבורה- _________________ פסי העיר-_____________________

  1. מהו הכלל לגבי גביה מיתומים ומתלמידי חכמים ?

_______________________________________________________________________

  1. מדוע גבה רבה צדקה מהיתומים של בר מריון ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות