דף עבודה

 In קידושין כט ע"א - מצוות הבן על האב, קידושין כט ע"א2 - חובת מצוות מילה, קידושין כט ע"א3 - חובת פדיון, קידושין כט עמוד ב - חובת האב ללמד את בנו תורה, קידושין פ ע"ב - ייחוד
image_print

טרם הועלו יחידות הפנמה מוכנות לסוגיה זו

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

נגישות