דמא בן נתינא – סדנת כתיבה

 In קידושין ל ע"ב - כיבוד אב ואם
לחץ להורדת קובץ WORD של כתיבה יוצרת על סוגיית דמא בן נתינה

שים לב יחידת למידה זו מתקשרת גם ליחידת העמדה וליחידת העמקה

 

 

הקדמה – רציונל היחידה

המטרה היא לאפשר לתלמיד להתחבר דרך עולם הרגש והדמיון אל המדרש ומתוך כך אל חיי היום יום, מתוך דיוקים ומחשבות שיעלו תוך כדי הכתיבה.

לצורך כך מומלץ ליצור סביבה מתאימה – כיתה נעימה, שעה לא לחוצה (לא לפני מבחן מסכם המתמטיקה..) עדיף סביב שולחן גדול, לחשוב האם מתאים לכלל הכיתה או לקבוצה מצומצמת שבחרה בכך וכו’.

כדאי מאד להכין מראש ציוד לכתיבה – כלי כתיבה  ודפים ריקים. (קריטי ביותר בכדי לא לבזבז זמן על צדדים טכניים)

יתכן ונכון לבקש מהמורה לספרות להעביר את היחידה הזו.

 

קומה ראשונה – משותפת

הגדרת יחידת לימוד: סיפורו של דמא בן נתינה. (קידושין לא.)

אמר רב יהודה אמר שמואל שאלו את ר’ אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה <עובד כוכבים> {גוי} אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו לשנה האחרת נתן הקב”ה שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו נכנסו חכמי ישראל אצלו אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא וא”ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך מצווה ועושה עאכו”כ.

שלבים מומלצים:

 1. קריאת המדרש ביחד.
 2. העלאת שאלות על הסיפור. תוך כדי כתיבתם על הלוח. מומלץ לנסות להתנתק מכל היכרות קודמת עם הסיפור.
 3. לבקש מהתלמידים לנסות להתחבר עם אחת הדמויות שנפגשות עם דמא בן נתינה במדרש ולכתוב קטע התרשמות מנקודת המבט של הדמות שנבחרה, לדוגמא:
 • דמות שראתה את התנהלותו של דמא בן נתינה והתרשמה לטובה.
 • דמות שנפגשה עם דמא בן נתינה וראתה את צד הביקורתי בתנהלותו של דמא,
 • אישתו/בנו של דמא בן נתינה המסתכל על האירוע כולו מהצד ועוד  היד נטויה.
 1. איסוף, שיתוף היצירות. חשוב מאד הפירגון לכל אחד שמשתף, במיוחד כאן שתלמידים חושפים את ליבם בפני הקבוצה.
 2. ניתן בין משתתף למשתתף לנסות ולראות (כדיון פתוח וקצר בין חברי הקבוצה, או מצד הכותב עצמו) מה התווסף בסיפור ונקודת הראות המחודשת שהצטרפה למדרש. כמובן שווה לשים לב, לראות ולהראות אילו שאלות שנשאלו בתחילת היחידה, נפתרו במהלך הכתיבה.

 

קומה שניה – כתיבה אישית

הגדרת יחידת הלימוד – המשך הגמרא סיפורם של אבימי ור’ טרפון.

אמר רבי אבהו כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט ואזיל ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם יומא חד אמר ליה אשקיין מיא אדאייתי ליה נמנם גחין קאי עליה עד דאיתער איסתייעא מילתיה ודרש אבימי (תהילים עט) מזמור לאסף … רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא דכל אימת דהות בעיא למיסק לפוריא גחין וסליק לה וכל אימת דהות נחית נחתת עלויה אתא וקא משתבח בי מדרשא אמרי ליה עדיין לא הגעת לחצי כיבוד כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה.

שלבים מומלצים:

 1. להעמיד את כל הקבוצה על רגליהם ולבקש מהם לכרוע עם גבם כלפי מטה בעיינים עצמות, עד כמה שגבם מאפשר ולבקש מהם לדמיין בעיני רוחם מפגש עם/מול הוריהם. טוב להישאר במצב זה זמן מה – חצי דקה, דקה.
 2. להתיישב בחזרה. זו הזדמנות לשאול שאלות עדינות (!!) אין צורך לשיתוף ממש אלא בתחושות כלליות כגון האם המחווה הפיזית הובילה אתכם לתחושות/מחשבות ספציפיות? ועוד שאלות בדומה. יתכן ולא נרצה בכלל תשובות אלא שהאלות יעופפו בחלל החדר כהכנה למשימה הבאה.
 3. המשימה הפעם היא מורכבת יותר מכיוון שהיא אישית ולכן יש צורך בעידוד משמעותי. הפעם הבקשה היא מהנוכחים לכתוב מכתב קצר להוריהם בעקבות החוויה של שפיפות הקומה שחוו בשלב הקודם.
 4. שיתוף בשלב זה הוא מורכב יותר ולכן רק מי שממש מעוניין לשתף יוזמן לקרוא בקול את דבריו או לשתף בחוויה עצמה מבלי לקרוא את מה שכתב. (חשוב לוודא שבמשימה זו, חברי הקבוצה נמצאים במצב מכיל ומקבל בכדי שלא תיווצר תחושת אי נעימות לתלמיד שירצה לספר את אשר על ליבו).
Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות