דף לא עמוד ב: מצווה או מתנדב- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

 In קידושין ל ע"ב - כיבוד אב ואם, קידושין ל עמוד ב- לב עמוד א - כיבוד אב ואם

 

10  
נושא מצווה ומתנדב
דף לא ע”א
ציטוט וא”ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך מצווה ועושה עאכו”כ דאר”ח זגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמר רב יוסף מריש ה”א מאן דהוה אמר לי הלכה כר”י דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דהא לא מיפקידנא והא עבידנא השתא דשמעיתא להא דא”ר חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן

 

נקודת העומק בסרטון איך אפשר לצוות על צדקה .
תאור הסרטון אנדרדוס – מדברים על צדקה וקיבוץ נדבות
קישור לסרטון https://www.youtube.com/watch?v=jwDuHdC8074
מה אפשר לעשות עם זה בכיתה לחלק את מעגל היום לאילו דברים הם רשות ואילו חובה .

מה יותר חשוב , מה יותר נעים ? מי יותר מאושר מי שיש לו יותר רשות או חובה ? ההבדל שבין לימודים לחופש – איפה מתקדמים יותר .

התייחסות נוספת בשו”ת הזה

פרישת הדעות בהלכה בנושא ‘ גדול המצוות ועושה ‘   של הרב איתם הנקין ז”ל – כאן

הערות חשובות  
כללי ברזל :

 

·         לא מראים לפני שרואים ומוודאים שמתאים לכיתה ולשיעור שאני רוצה להעביר

·         אם מקרינים בכיתה לוודא מחשב מקרן ורמקולים

·         לשלוח בלי פרסומות וסרטוני המשך למשל כך

מדריך להצגת סרטונים ללא פרסומות  כאן

 

 

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות