יוצרים קהילות חינוכיות לומדות
יוצרים קהילות חינוכיות לומדות
יוצרים קהילות חינוכיות לומדות

גוגיה

 

מכלול המשנה החינוכית – פדגוגית הכוללת ערכים , תפיסת עולם, עקרונות פעולה ויעדים

 

 

גוגיה הוא מיזם ייחודי של רשת אמי”ת שמגמתו שינוי תרבותי במערכת החינוך:
מבתי חינוך – לקהילות חינוכיות לומדות. זאת, על ידי יצירת תרבות חינוכית חדשה, שתצמיח תלמיד בעל ערכים, בעל מוטיבציה ללמידה ובעל כלים ומיומנויות המותאמים למאה ה-21.

תהליכי הלמידה הנהוגים כיום בבתי הספר אינם תואמים את המציאות המשתנה במאה ה -21.

הגוגיה מכוונת אל בית הספר העתידי - על שפה חדשה, על למידה אחרת, ותרבות חינוכית חדשה שבמרכזה: העצמה והצמחה של מורים לומדים, מפתחים ויוזמים, המביאים לידי ביטוי את הידע והניסיון שלהם בהוראה; שינוי תרבותי בתפיסת זהותו המקצועית של המורה ממעביר ידע למנחה למידה, והפיכתו למנהיג ומומחה פדגוגי המעורר השראה; קהילה חינוכית לומדת שבה קיימת שותפות של כלל באי בית החינוך בתהליכי למידה במטרה להצמיח תלמיד בעל ערכים, בעל מוטיבציה ללמידה ובעל כלים ומיומנויות המותאמים למאה ה-21, המוכן לחייו כבוגר במדינה יהודית דמוקרטית.

הובלה והטמעת תהליך חינוכי הוליסטי בבתי החינוך

על מנת לחולל את השינוי התרבותי בבית החינוך יש צורך כי כל המעורבים בחינוך יעסקו בלמידה משמעותית ויהפכו לקהילות חינוכיות לומדות. קהילות בהן מתקיימת  למידת עמיתים, חשיפה מעמיקה לחזית הידע העולמי, והפיכת הקהילות הבודדות לרשת קהילות. החיבור של ידע בין אנשים שונים, מחוללות שינוי מערכתי כולל בכל מרכיבי בית החינוך: זהות וערכים, אקלים ושיח, תכנים, דרכי למידה, דרכי הערכה, ארגון וסדירויות.

previous arrow
next arrow
Slider
Accessibility