יוצרים קהילות חינוכיות לומדות
יוצרים קהילות חינוכיות לומדות
יוצרים קהילות חינוכיות לומדות

תפיסת הגוגיה

ה”גוגיה” תכליתה לשכלל, להעשיר ולפתח כל ממד בהוראה ובחינוך בקהילות החינוכיות הלומדות: יצירת בתי מדרש שהלימוד הוא לב לבם הפועם, המפגישים את כוח היחיד עם היחד, ומצמיחים את הלימוד וההוראה מלמטה.
בבסיס השינוי: מפגש בין חזית הידע והתנסות המורים; הובלה משותפת; קהילות חינוכיות לומדות

 

רשת אמי"ת מיישמת תפיסה חינוכית חדשנית אותה פיתחה בשנים האחרונות. התפיסה מתבססת על הצמחת כוחות פנים בית ספריים: הקמת צוות מורי מו"פ, שמהווה מנהיגות מורים בית ספרית.
צוות מורי המו"פ לומד ומתפתח ומסייע למנהל ולהנהלת בית הספר בהובלת השינוי. צוות זה מנחה בהמשך את צוותי הפיתוח, הכוללים את כל חדר המורים, אשר  מהווים מסגרת ללמידה משותפת ופיתוח משותף של מודל בית הספר העתידי, תוך למידה התנסותית בהתאם למעגל הלמידה של קולב.
צוות הגוגיה, המוביל את התהליך מטעם רשת אמי"ת, מלווה את בתי הספר בתהליך מתמשך הנועד לבירור, להובלה ולהטמעה של שינוי משמעותי בבית הספר ובקהילה אליה הוא שייך.

 ששת מרכיבי השינוי

  • זהות וערכים - בירור המטרות והיעדים, זהות התלמיד, הבוגר והמורה, זהות בית ספרית והערכים המנחים את בית הספר. מאלו ייגזרו האקלים, תכני הלימוד, דרכי הלימוד, דרך ההערכה והסדירויות הארגוניות, על מנת לשמור על הלימה תרבותית ובמטרה להצליח לממש את אותם מטרות ויעדים.
  • אקלים ושיח - אקלים ושיח המבטאים את עקרונות הצמיחה מלמטה, המנהיגות המאפשרת והלמידה ההתנסותית. אקלים הנותן מקום לכל אחד ומזמן פליאה, העמקה ושאילת שאלות, ויוצר מרחב חדש בין לומדים ומלמדים בבית החינוך כתולדה של תפיסת הלמידה החדשה.
  • תכני למידה - התכנים יאורגנו על פי עיקרון של העמקה ולא של כיסוי, ב"רעיונות גדולים" שיתנו משמעות לפרטים הקטנים, באופן ספירלי ואינטרדיסציפלינרי.
  • דרכי למידה - תפיסת המורה כמנחה ולא כמעביר ידע, למידה חקרנית ופעילה, שתווּסת בעיקר על ידי התלמיד, בהתאם למה שהוא מבקש להבין, ותוגדר משני היבטיה - התהליך והתוצר.
  • דרכי הערכה - הערכה מעצבת בנוסף למסכמת. הערכה שמביאה לידי התפתחות, בודקת הבנה ומיומנויות ולא שינון, נותנת מקום לכישלונות ומותאמת לאינטליגנציות השונות, זאת בנוסף למחויבות להערכה הסטנדרטית.
  • ארגון, סדירויות, סביבה ומרחב פיזי - ארגון הזמן, ועיצוב מחדש של המרחב והסביבה הפיזית של התלמיד, כך שיבטאו את התרבות הארגונית החדשה ותפיסת הלמידה החדשה בבית החינוך – בקהילה החינוכית הלומדת.


    כאן תוכלו לראות דוגמאות למרחבי למידה חדשניים ששופצו בבתי החינוך שלנו לקראת שנה"ל תשע"ט, בהתאם לתפיסת האדריכלות הפדגוגית של אמי"ת גוגיה.
Accessibility