הגוגיה בשבילי היא…

הנהלת הרשת, מל”תים (מלווים לשינוי תרבותי), מורי מו”פ ומנהלים משתפים בחווית הגוגיהAccessibility