site-03
site-02

יום אמי”ת – האקתון המא”ה
מהווה הזדמנות לפרוץ דרך בפיתוח יחידות לימוד חדשניות.
הפיתוח ייעשה בלמידת עמיתים, בסיוע מומחים, מנטורים ומשאבים מגוונים.
בתום התהליך, תהיינה זמינות לכולנו בפלטפורמה שיתופית כ-100 יחידות לימוד משמעותיות ארוכות והוליסטיות (מא”ה) במגוון תחומי דעת.

מה עושים?
בוחרים בכל קח”ל 3-1 צוותי פיתוח הכוללים 6-4 מורים בכל צוות.
כל צוות פיתוח בוחר תחום דעת ונושא, ומתחיל באופן עצמאי בפיתוח על בסיס המתווה המצ”ב.
כל צוותי הפיתוח משתתפים במיני האקתון אזורי במטרה לדייק את הפיתוח לקראת ההשתתפות בהאקתון הרשתי.
כל צוותי הפיתוח ישתתפו בהאקתון הרשתי בו יסתיים תהליך הפיתוח.

מה הלו״ז?
הגשת מתווה ראשוני ליחידת למידה: עד יום ראשון ה-17/2, י”ב באדר א’.
השתתפות במיני האקתון קהילתי: במהלך חודש מרץ, אדר ב’.

חוגגים ביום אמי”ת, האקתון המא”ה: יום שני ה-27/5, כ”ב באייר.

כיצד נערך ליום אמי”ת תשע”ט-האקתון המא”ה
תחילה שמרו את התאריך ביומן יום שני כ”ב אייר (27/5). “טופ דוראן” דרך גד פיינשטיין 101, רחובות, ישראל.
מ-10:00 בבוקר עד 18:00 בערב.

עם מה מגיעים להאקתון?
מגיעים עם יחידת לימוד בנויה כשלפחות שלב אחד שתבחרו מפותח עד הסוף. מומלץ להגיע כשכל היחידה מפותחת.

מה נעשה בהאקתון?

מנטורים ומומחים יגיעו להקפיץ ולשדרג יחד עם הצוותים את יחידת הלימוד.

צריכים לווי מומחים עד להאקתון?
פנו למל”ת הבית ספרי לסיוע, מומחים נוספים ילוו אתכם בהמלצת והפניית

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות