מעגל השנה העברית

חודש אב

“משנכנס אב ממעטים בשמחה”

אב הוא החודש האחד עשר בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והחמישי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש אב הוא מזל אריה. 

Accessibility