במעגל השנה העברית
תמוז – אב
ימי בין המצרים – פעילויות

 

עיינו במקורות הבאים :
ציר זמן יהודי
 ציר זמן, אש התורה
ציר הזמן, זולו


1.

 2. ענו על השאלות:

 

* מבוסס על "הפעלופדיה" כרך: קיץ, חגים ואירועים.

Accessibility