במעגל השנה העברית

חודש אב
צום תשעה באב

תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן,  ונקבע  לציון חורבן בתי המקדש - חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפנה"ס על ידי נבוכדנצר  מלך בבל, וחורבן הבית השני בשנת 70 לספירה על ידי טיטוס מצביא הצבא הרומי

קישורים נוספים:
Accessibility