יום עצמאות שמח
יום עצמאות שמח

מעגל השנה העברית

חודש אייר

אייר הוא החודש השמיני בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והשני בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש אייר הוא מזל שור. 

Accessibility