במעגל השנה העברית

חודש אייר

 

יום העצמאות

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"  

יום העצמאות מציין את נס תחייתו המדינית של עם ישראל במולדתו.
יום שאנו רואים בעניינו את התגשמות חזון הגאולה של עם ישראל וארץ ישראל.

לכניסה לאתר

Accessibility