מעגל השנה העברית

חודש אלול

“חודש הרחמים והסליחות”

אלול הוא החודש השנים עשר בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והשישי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש אב הוא מזל בתולה. 

Accessibility