במעגל השנה העברית

חודש חשוון
חג ה”סיגד” (מלשון סגידה), הוא חגם המיוחד של יהודי אתיופיה. 
חג ה”סיגד” חל כל שנה בכ”ט בחשוון , שבעה שבועות לאחר יום הכיפורים.
המקור התנכ”י לחג הוא בספר נחמיה 

Accessibility