במעגל השנה העברית

חודש טבת

צום עשרה בטבת

יום עשרה בטבת נקבע עוד בתקופת המקרא כיום צום, המציין את תחילת המצור על ירושלים ואת ראשית התהליך שהביא לחורבן ירושלים ובית המקדש בידי נבוכדנצר מלך בבל.
“כה אמר יהוה צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ולמועדים, טובים;
והאמת והשלום, אהבו. “ זכריה ח’ (יח’-יט’)


1. קראו את תיאור המצור על ירושלים, כפי שמובא ב ספר מלכים ב’ פרק כ”ה
ספרו לנו מה ארע בעשרה בטבת:

2. עיינו באתרים הבאים :
אתר תנ”ך של רשת אמי”ת – עשרה בטבת
עשרה בטבת- אתר דעת
חודש טבת  דעת

התאימו בין  4 הצומות הנזכרים בספר זכריה לצומות כפי שהם מוכרים היום: 

 

3. מתי כל זה קרה?

לפניכם ציר זמן.
עיינו במקורות הבאים וסדרו בציר הזמן את המאורעות בסדרם הנכון

4. ​סמוך לעשר בטבת חלו שני אירועים משמעותיים נוספים בחיי עם ישראל ותקנו חכמים שיום הצום בעשרה בטבת יוקדש גם לאירועים אלה.
ניתן למצוא את המידע באתר הבא:
ארבעת צומות החורבן-ישיבת בית אל

Accessibility