מעגל השנה העברית

חודש טבת

טבת הוא החודש הרביעי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והעשירי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש טבת הוא מזל גדי. 

יום זאב ז’בוטינסקי

אתר לציון יום זאב ז'בוטינסקי - י"א בטבת...

אתר לציון יום זאב ז'בוטינסקי - י"א בטבת.
ז'בוטינסקי היה סופר ועיתונאי, מנהיג חשוב של התנועה הציונית, ממקימי הגדודים העבריים, שלחמו בצד הבריטים והשתתפו בכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים. ז'בוטינסקי ייסד את תנועת הנוער "ביתר", והקים את המפלגה הרוויזיוניסטית. 
בשנת תשס"ה חוקקה הכנסת את חוק יום ז'בוטינסקי לציון זכרו ופועלו. יום פטירתו של ז'בוטינסקי הוא יום כ"ט בתמוז, שאיננו יום לימודים, ולכן נקבע כי ביום י"ב בטבת יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני של ז'בוטינסקי..

 מתוך אתר מאה מושגים במורשת, יהדות ודמוקרטיה, רשת אמי"ת

לכניסה לאתר

קרא עוד...

יום חיים נחמן ביאליק – “המשורר הלאומי”

אתר  לציון יום חיים נחמן ביאליק - "המשורר הלאומי"  - י' בטבת...

אתר  לציון יום חיים נחמן ביאליק - "המשורר הלאומי"  - י' בטבת.
חיים נחמן ביאליק היה גדול המשוררים העברים בזמן המודרני,  כתב שירים, אגדות, חיבר סיפורים, תרגם , ערך והשפיע רבות על  התרבות היהודית המודרנית.

מתוך אתר מאה מושגים במורשת, יהדות ודמוקרטיה, רשת אמי"ת

לכניסה לאתר

קרא עוד...

עשרה בטבת

יום עשרה ...

יום עשרה בטבת נקבע בתקופת המקרא כיום צום, המציין את תחילת המצור על ירושלים, ואת ראשית התהליך שהביא לחורבן ירושלים ובית המקדש בידי נבוכדנצר מלך בבל.  לפני כחמישים שנה קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי לזכר השואה, ולאמירת קדיש לעילוי נשמת אלו שנספו ולא נודע יום מותם.

באתר מידע על צומות החורבן, על המצור על ירושלים וכן, על עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. 

 

קרא עוד...
Accessibility