מעגל השנה העברית

חודש כסלו

כסלו הוא החודש השלישי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והתשיעי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש כסלו הוא מזל קשת. 

Accessibility