מעגל השנה העברית

חודש ניסן

ניסן הוא החודש השביעי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והראשון בשנה המתחילה בחודש ניסן. מזלו של חודש ניסן הוא מזל טלה. 

Accessibility