במעגל השנה העברית

חודש ניסן

 

יום השואה והגבורה

בשנת 1951 החליטה הכנסת להכריז על כ"ז בניסן כ"יום הזיכרון לשואה ולמרד הגטאות". 

ביום זה שומה עלינו לזכור את האסון הנורא שפקד את העם היהודי במאה ה-20.  

שליש מעמנו נרצח רק בשל היותנו יהודים ! חובה עלינו לדאוג כי השמדת עם לא תישנה עוד בתולדות האנושות.

 

האתר כולל פעילות בנושא "אמונה בשואה", מקורות בנושא: "לזכור ולא לשכוח", 

דוגמאות לטקסי התייחדות, אתרי הנצחה, על ההתנגדות היהודית בשואה, המשלחות לפולין ועוד 

לכניסה לאתר

Accessibility