במעגל השנה העברית

חודש ניסן

 

ספירת העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות, תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית,תספרו חמישים יום" ( ויקרא כ"ג)
האתר כולל הלכות ספירת העומר, מנהגי האבלות הנהוגים בספירה, טקס הקציר ועוד.

 

לכניסה לאתר

Accessibility