במעגל השנה העברית
חודש ניסן
פסח
בכל דור ודור – הכרות עם מרכיבים המופיעים בליל הסדר ושתפקידם להעביר את מסורת העם היהודי מדור לדור, מאב לבן.
מקורות לעיון וללימוד הלכות החג ומנהגיו, פסח בהיסטוריה, מאכלי החג, סיפורים ושירים לחג, הפעלות, חידונים ועוד.

Accessibility