במעגל השנה העברית

חודש סיון
חג הקציר

 

 

וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶהשמות כ"ג ט"ז)
"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים"(שמות לד')

סוף קציר השעורה ותחילת קציר החיטה חל בתקופה הסמוכה לחג השבועות.
כשעלו לרגל לבית המקדש בשבועות, היה נערך בבית המקדש  טכס מיוחד של הקרבת שתי חלות מסולת חיטים, שנאכלו על ידי הכהנים. 
לאחר הטכס אפשר היה לאכול מהתבואה החדשה שהבשילה.

 Accessibility