במעגל השנה העברית

חודש סיון

 

 

החודש השלישי - יציאת מצרים לפי מנין החודשים מניסן

החודש התשיעי
 - לפי מנין החודשים מתשרי

מזל החודש - תאומים"מקור השם סיון -  משערים שמקור השם בשפה הבבלית  ,"סימנו" או "סיוונו
"פירוש השם הבבלי -  "עת להט החמה
 
א' סיון - באו בני ישראל למדבר סיני 
ו' סיון - חג השבועות וזמן מתן תורתנו 
ז' סיון - מת דוד המלך 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

קישורים להעשרה
חודש סיוון
חג השבועות, משה"ח​
 חודש סיון וחג השבועות, ספר התודעה
חודש סיון , המרכז הפדגוגי באר שבע
חודש סיוון, דעת
חודש סיוון, ויקיפדיה​​

שבועות

שבועות באתר כיפה
חג השבועות, חב"ד
אתר קק"ל לצעירים
אתר מט"ח

Accessibility