מעגל השנה העברית

חודש שבט

שבט הוא החודש החמישי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והאחד-עשר בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש שבט הוא דלי. 

Accessibility