מעגל השנה העברית

חודש תמוז

תמוז הוא החודש העשירי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והרביעי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש תמוז הוא מזל סרטן. 

Accessibility