מעגל השנה העברית

חודש תשרי

תשרי הוא החודש הראשון בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והשביעי בשנה המתחילה בחודש ניסן.
מזלו של חודש תשרי הוא מזל מאזנים

Accessibility