במעגל השנה העברית

חודש תשרי
יום הכיפורים – הלכות החג

איסורים ומנהגים ביום כיפור 

הלכות יום הכיפורים, ישיבה 

לאחר עיון במקורות למדתי 10 דברים על הלכות יום כיפור:

1    

2    

3   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10

​​​

​עבודת הכהן ביום הכיפורים

עבודת הכהן הגדול בבית המקדש בימי בית שני, דעת   

Accessibility