במעגל השנה העברית

חודש תשרי

צום גדליה

האתר כולל מידע ופעילות מתוקשבת על הרקע למעשה, המניע לרצח, יחודו של יום זה, זיהויו של גדליה

Accessibility