במעגל השנה העברית

חודש תשרי

צום גדליה – על הצום

צום גדליה חל בג' בתשרי, יום לאחר ראש השנה, אלא אם כן ג' תשרי חל בשבת אז נדחה הצום ל-ד' בתשרי. 
צום זה הוא אחד מארבעת הצומות הקשורים בחורבן בית המקדש הראשון, והוא מתקשר לתקופה שלאחר חורבנו.
צום זה נקרא גם בשם צום השביעי - "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים" 
(זכריה ז' ה; ח' י"ט).עיינו בקישור הבא וענו - 


​​​​​

​באיזה תאריך חל השנה צום גדליה?

​​

Accessibility