במעגל השנה העברית

חודש תשרי – ראש השנה

ראש השנה מציין את תחילת השנה בלוח העברי והוא ממועדי השנה שמקורם בתורה. בתורה נקרא החג “יום תרועה” (במדבר כ”ט א)  או “זיכרון תרועה”(ויקרא כ”ג כ”ד).  לפי המסורת היהודית ראש השנה אינו נוגע רק לעם ישראל: זהו יום הדין לאדם ולעולם כולו, ובו האל מעמיד למשפט את “כל בָּאֵי עולם”

Accessibility