תורת חיים
כלל ישראל
קהילות חינוכיות לומדות
מצוינות ומיצוינות

רשת אמי״ת

מקצועות לימוד ונושאים מתוקשבים

בגרות בתנך לבתי ספר דתיים

בגרות בתנך לבתי ספר דתיים - חומרי עזר

הורדת חוברות הכוללות חומרי עזר מתוך תכנית הלימודים

סיכומי פרקים, טבלאות , שאלות ותשובות , מפות וכלי המשכן:
חוברת  1 - ספר שמות
חוברת 2 - ספר במדבר
חוברת 3 - ספר יהושע
חוברת 4 - ספר שופטים
חוברת 5 - ספר שמואל א
חוברת 6 - ספר שמואל ב'
חוברת 7 - ספר מלכים 
חוברת 8 - יחידת עזר בלימוד מפה
חוברת 9 - יחידת עזר בנושא המשכן

 

 חומרים נוספים באתר התחדשות פדגוגית:

בראשית

מלכים א